พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564