พิธีขอบคุณ คุณพ่อ

พิธีขอบคุณ คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ และคุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร ที่ท่านทั้งสอง ได้มาร่วมพัฒนาโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ และวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวคำขอบคุณ และมอบสิ่งของให้คุณพ่อทั้งสอง และคุณพ่อทั้งสองได้กล่าวอวยพรครูและนักเรียนทุกคน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564