นายอำเภอบางบัวทอง มอบเกียรติบัตรนักเรียน

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางบัวทอง ได้มามอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” จำนวน 12 คน ในโครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย