นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “LACTASOY TNCC Orientation and Workshop 2019”

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “LACTASOY TNCC Orientation and Workshop 2019” โดยได้พบกับทีม TNCC Coach ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ที่เวสท์เกตฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสท์เกต บางใหญ่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562

LACTASOY TNCC Orientation and Workshop 2019