นักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก

นักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ร่วมกับเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เดินรณรงค์วันเอดส์โลกเพื่อให้ความรู้และวิธีป้องกันโรคเอดส์ให้กับประชาชนในตลาดบางบัวทอง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม