นักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ณ สถานที่ฉีดวัคซีน IMPACT Exhibition Center Hall 5-6 เมืองทองธานี และเวสต์เกต ฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำให้เด็กๆ ได้รับสิ่งดีๆครับ