ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

  • โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
    เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  • โทร.02-571-7049 , 02-571-7220
  • แฟกซ์.02- 571-7768
  • pramaesakol@gmail.com
  • http://www.pms.ac.th
Share via
Copy link