ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ ประจำปี 2562 ณ ชุมชนวัดละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”57″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ-การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญญาศีลธรรม และการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม ได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”55″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]