ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562

การเป็นผู้มีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญในภาวะปัจจุบัน ดังนั้นทางโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียน จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. และมีรายละเอียดการตรวจดังนี้

  1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์และพยาบาล ทีมสร้างเสริมสุขภาพ
  2. ตรวจดูความสะอาดของร่างกายเบื้องต้น
  3. ตรวจประเมินภาวะการเจริญเติบโตเทียบตามน้ำหนัก/เกณฑ์อายุ
  4. ตรวจสุขภาพฟัน/เหงือก/โรคช่องปาก/แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพฟัน/โดยทันตแพทย์
  5. ตรวจวัดสายตา/สั้น/ยาว ด้วยคอมพิวเตอร์
  6. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
[ngg_images source=”galleries” container_ids=”56″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]