ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์กรณีมีบุคคลบุกรุก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ได้เข้ามาซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์กรณีมีบุคคลบุกรุก และทำความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนและเด็กนักเรียน เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา