ค่ายโครงการ Math & Science Camp

ค่ายโครงการ Math & Science Camp เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2566