ครูอบรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน สาระที่ 4 เทคโนโลยี

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอน สาระที่ 4 เทคโนโลยี” วิทยากร รศ.อาจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล ที่ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”19″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]