คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีตรวจโรงเรียนก่อนเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีมาตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19

2020.6.10_๒๐๐๖๑๓_0026