คณะครูอบรมหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนและการวัดและการประเมิน

เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและเรื่อง การวัดและการประเมิน โดยมีวิทยากร ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม เป็นผู้ให้การอบรม ณ ห้องประชุมมารีอา

IMG_0396
 

Share via
Copy link