คณะครูอบรมการสร้างสื่อการสอน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้เข้าอบรม ในหัวข้อ นวัตกรรมคุณภาพเพื่อการเรียนการสอน :QR Code “Quality Innovations for Teaching and Learning” โดยมีวิทยากร ว่าที่ร้อยโทถวัลย์ จันทร์เพ็ง เป็นผู้ให้การอบรม ณ ห้องประชุมมารีอา

อบรม​ qr​ code_๑๙๑๐๑๓_0013

Blog Attachment