คณะครูร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างสุขลักษณะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสะอาดปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์โรค ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งคณะครูโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้และถ่ายทอดต่อในโรงเรียนและชุมชน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”23″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]