ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์
1.เด็กชายรัฐนนท์ บุญยิ่ง
2.เด็กชายธีรกานต์ พรายอินทร์
3.เด็กชายวุฒิศักดิ์ ต่ายแสง