กิจกรรม “พี่สอนน้อง” วันอาทิตย์

กิจกรรม “พี่สอนน้อง” วันอาทิตย์ โดยศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง จ.นนทบุรี โดยเป็นโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน พันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม “พี่สอนน้อง” วันอาทิตย์ โดยศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ…

Posted by โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ on Monday, October 12, 2020