กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2563

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2563 เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563