กิจกรรมเบ๊น โบ๊ท ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมเบ๊น โบ๊ท ระดับประถมศึกษา

รายการการ์ตูนเบ๊น+โบ๊ทและไทเกอร์พล๊าส ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยมีการแสดงละครเบ๊น+โบ๊ท เรื่อง “ความมีน้ำใจ” และมีเล่นเกมเรียงภาพ และแจกสมุดให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานหน้าเสาธง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Share via
Copy link