กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ นำคณะ ครู นักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์