กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน

พิธีเปิดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

พิธีเปิดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

Posted by โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ on Tuesday, October 20, 2020