กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครู

– วจนพิธีกรรม โดยคุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ
– คุณพ่อเจิมหนังสือเรียน เพื่อเป็นศิริมงคล
– ตัวแทนนักเรียนมอบพานให้คณะผู้บริหาร คณะครู
– พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียนจากมาเซอร์
– มาเซอร์มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น
– กิจกรรมฉลองศาสนนามคุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ

Share via
Copy link