กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีมาเซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา เป็นประธานในพิธี