กิจกรรมวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในช่วงเช้าได้จัดพิธีถวายเทียน โดยมีตัวแทนนักเรียนร่วมถวายปัจจัยและเทียนพรรษาวัดต่างๆ ดังนี้ 1.วัดบางไผ่ 2.วัดไผ่เหลือง 3.วัดละหาร และในช่วง 11.30 น. โรงเรียนได้แห่ขบวนเทียนพรรษาไปวัดละหาร ร่วมกับวัดต่างๆในอำเภอบางบัวทอง เพื่อถวายปัจจัยและเทียนจำนำพรรษาให้กับวัดในอำเภอบางบัวทอง

[ngg src=”galleries” ids=”59″ display=”basic_thumbnail”]
Share via
Copy link