กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ครูสำรวย จันทะภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นตัวแทนร่วมทำบุญ ณ วัดละหาร วัดไผ่เหลือง วัดบางไผ่ และวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

 

Share via
Copy link