กิจกรรมวันสันติภาพโลก

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม “วันสันติภาพโลก” ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น “วันสันติภาพโลก” (International Day of Peace หรือ World Peace Day) โดยมีเซอร์ลิลี่ นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อ่านสารวันสันติภาพโลก และพร้อมกันนี้ได้ให้คณะครู และนักเรียน ร่วมกันยืนสงบนิ่ง 1 นาที ร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพโลก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

1

 

Blog Attachment