กิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดนิทรรศการวันภาษาไทย แสดงความสำคัญของการรักษาภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และแสดงผลงานต่างๆของนักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 3

[ngg src=”galleries” ids=”60″ display=”basic_thumbnail”]