กิจกรรมวันภาษาไทย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทย โดยมีมาเซอร์มาการ์เร็ต รัตนาวงศ์ไชยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการอ่านประวัติวันภาษาไทย โดยเด็กหญิงณชารัศมิ์ กิจบำรุงรัตน์ ชั้น ม.3/2 และ การแสดงชุด “รุ่งอรุณแห่งความสุข” ของนักเรียนชั้น ม.5-6 และมาเซอร์ได้เดินชมนิทรรศการวันภาษาไทย เป็นลำดับสุดท้าย