กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ครูและนักเรียนสวมเสื้อสีเหลือง และกิจกรรมเริ่มต้นที่วจนพิธีกรรม การนั่งสมาธิอุทิศถวายพระราชกุศล ตัวแทนนักเรียนกล่าวถึงความสำคัญของวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก และครูนักเรียนร่วมกันร้องเพลง ในหลวงในดวงใจ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

IMG_4926
Share via
Copy link