กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เป็นผู้นำวจนพิธีกรรมและเป็นประธานในพิธี และมีตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรจน์ 3 ภาษา การนั่งสมาธิ และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

Share via
Copy link