กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567
โดยมีกิจกรรมดังนี้
– ครูบรรจง บุญพิทักษ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
-สภานักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและโทษของยาเสพติด
-ประธานนักเรียน กล่าวนำคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด
-ตัวแทนนักเรียนกล่าวประวัติสุนทรภู่และขับเสภา
-การแสดงของนักเรียน

Share via
Copy link