กิจกรรมวันตรุษจีน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยกิจกรรมถาม-ตอบคำถาม กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน และการแสดงต่างๆของนักเรียน