กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีวจนพิธีกรรม การถวายพวงมาลา และนั่งสมาธิ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีวจนพิธีกรรม การถวายพวงมาลัย และนั่งสมาธิ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

Posted by โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ on Sunday, October 11, 2020