กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ โดยมาเซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา เป็นผู้อ่านสารวันครู และหลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้ให้คณะผู้บริหาร และคณะครู และมาเซอร์ได้มอบรางวัลแด่คณะครู

  • ครูเกษียณ
  • โล่รางวัลครูดีศรีพระแม่
  • เกียรติบัตรครูไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย