รวมภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

กิจกรรมวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 ในระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา