กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีคุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เป็นผู้นำวจนพิธี ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอวยพรผู้ใหญ่ ตัวแทนนักเรียน ครูและพนักงาน มอบของขวัญแด่คณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมการแสดงของสถาบัน

Share via
Copy link