กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัย

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ แผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องประเพณีวันลอยกระทง เด็ก ๆ ได้ทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบตอง ผัก ผลไม้ และนำกลับไปลอยกับคุณพ่อคุณแม่ ในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่าง ๆ กัน