กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมค่ายจริยธรรม ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมมารีอา ชั้น 6 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

Blog Attachment