การป้องกันอาชญากรรมและเสริมวัคซีนการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

การบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการป้องกันอาชญากรรมและเสริมวัคซีนการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันปราบราม สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567