การประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยใหม่ ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับสู่รั้วปฐมวัย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ แผนกปฐมวัย ได้ประเมินความพร้อมพัฒนาการนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นเตรียมปฐมวัยถึงระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถาบันพระแม่สกลสงเคราะห์

71938622_2556708227719087_681946910029774848_o

Share via
Copy link