การดูแลรักษาสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย

ด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงส่งผลให้เชื้อโรคเจริญเติบโตแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ทางโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้ตระหนักและห่วงใยในเรื่องสุขภาพของเด็กนักเรียนทุกคน ได้มีการเฝ้าระวังและดูแลในเรื่องของสุขภาพของเด็กนักเรียน ได้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน ดูแลเรื่องความสะอาดของเล่นและของใช้ของนักเรียน ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
[Best_Wordpress_Gallery id=”24″ gal_title=”ทำความสะอาดอบ”]

Share via
Copy link