ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2562
12 พ.ค. ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์
14 พ.ค. เปิดเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ม.6
15 พ.ค. เปิดเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นปฐมวัยทุกระดับชั้น
20 พ.ค. หยุดเรียนชดเชยวันวิสาขบูชา
27 พ.ค. เริ่มเรียนพิเศษวันจันทร์-พฤหัส

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

Video Tour

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในความดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เขตมิสซังกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More