รับสมัครครูสอนวิชาเกษตร 1 อัตรา

โทร.02-571-7049 , 02-571-7220

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2561
3 พ.ย. เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์
16 พ.ย. ฉลองศาสนนาม เซอร์ลิลี่ นิลเขต
17 พ.ย. สอบธรรมะทางก้าวหน้า
22 พ.ย. กิจกรรมวันลอยกระทง
23 พ.ย. กิจกรรมวันมหาธีรราช

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

Video Tour

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในความดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เขตมิสซังกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More

No blog post found.