ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2562
2-3 มี.ค. สอบ O-Net ม.6
6 มี.ค. สอบ NT ป.3
6 มี.ค. ประกาศผลสอบนร.ที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
7,8,11,12 มี.ค. เรียนเสริม/สอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
8 มี.ค. นักเรียนระดับชั้น ม.6 รับวุฒิบัตร
18 มี.ค. - 12 เม.ย. เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
เมษายน 2562
5-6 เม.ย. จำหน่ายหนังสือ-สมุด-อุปกรณ์การเรียน
พฤษภาคม 2562
12 พ.ค. ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์
14 พ.ค. เปิดเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ม.6
15 พ.ค. เปิดเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นปฐมวัยทุกระดับชั้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

Video Tour

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในความดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เขตมิสซังกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More