ปฏิทินกิจกรรม
20 มีนาคม 2561 เริ่มเรียนพิเศษฤดูร้อน(Summer) 08.30 - 14.30 น.
6 เมษายน 2561 หยุดวันจักรี
10,11,12,17,18,19,20 เมษายน 2561 ป.6 และ ม.3  รับเอกสาร ปพ.1 และปพ.6 และนักเรียนที่ลาออก
23,24,25 เมษายน 2561 ม.6 รับเอกสาร ปพ.1 และปพ.6
13-17 เมษายน 2561 หยุดวันสงกรานต์
20 เมษายน 2561 วันสุดท้ายเรียนพิเศษฤดูร้อน (Summer)
20 เมษายน 2561 จำหน่ายหนังสือ-สมุด-อุปกรณ์การเรียน เวลา 07.30 - 15.30
21 เมษายน 2561 จำหน่ายหนังสือ-สมุด-อุปกรณ์การเรียน เวลา 07.30 - 12.30
13 พฤษภาคม 2561 ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์
15 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้น ป.1- ม.6
16 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

คลิก เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ pms.ac.th


           

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
E-mail : webmaster@pms.ac.th