ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2562
2-31 ม.ค รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562
7-9 ม.ค สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
16 ม.ค หยุดเรียนวันครู
18 ม.ค งานกีฬาสีภายในโรงเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

Video Tour

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในความดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เขตมิสซังกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More