--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 - 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 (คลิก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คลิก เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ pms.ac.th


           

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
E-mail : webmaster@pms.ac.th