ประกาศผลการประเมินนักเรียนปฐมวัยเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 (คลิก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 (คลิก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คลิก เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ pms.ac.th


           

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
E-mail : webmaster@pms.ac.th