โรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปี 2562

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประเภทระดับชั้นประถมศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อมาตรวจประเมินโรงเรียน โดยมีคุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจเป็นประธานในการต้อนรับการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนได้จัดนิทรรศการ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้คณะกรรมการการประเมินได้เยี่ยมชม 

1

399 total views, 6 views today