กิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดนิทรรศการวันภาษาไทย แสดงความสำคัญของการรักษาภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และแสดงผลงานต่างๆของนักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 3

670 total views, 6 views today