วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2562

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มี การเดินสวนสนามของกองลูกเสือ เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 

 

894 total views, 9 views today