กิจกรรมเบ๊นโบ๊ท-อนุบาล

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เด็ก ๆ ระดับปฐมวัยรับชมการแสดงละครหุ่นสื่อการสอนตอนพิเศษ เรื่อง ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของคนดี โดยบริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตรายการเบ๊น โบ๊ท เพื่อเป็นการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมความซื่อสัตย์ที่แสดงถึงความจริงใจ ตรงไปตรงมา ซื่อตรง ไม่คดโกง ไม่ลักขโมย และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

855 total views, 9 views today